Data
Om datasæt i COWI Multiviewer

Danmark

Danmarks Digitale Gadefoto - Tilgængelige versioner 2022, 2020, 2018 og 2016

Stifoto – I udvalgte kommuner i forskellige årgang

Skråfotos - Tilgængelige versioner 2021, 2019 og 2017

Ortofoto - Tilgængelige versioner 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 og 2015

Højdemodel - Opmålt i perioden 2018-2022

Baggrundskort – Open Street Maps, ajourføres løbende

Matrikelkort – Geodatastyrelsen, ajourføres løbende

Adressedata – DAWA adresser, årlig ajourføring

Årstal Type Dækning Opløsning Rettighedshaver
2022 Gadefoto Landsdækkende 72 megapixel COWI
Stifoto illerød kommune
Hørsholm Kommune
Kolding Kommune
Silkeborg Kommune
Solrød Kommune
Vejle Kommune
30 megapixel COWI
Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark
2021 Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark
Skråfoto Landsdækkende 10,0 cm SDFI
2020 Gadefoto Landsdækkende 30 megapixel COWI
Stifoto Herning Kommune
Hillerød Kommune
Hørsholm Kommune
Silkeborg Kommune
Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark
2019 Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark
Skråfoto Landsdækkende 10,0 cm SDFI
2018 Gadefoto Landsdækkende 30 megapixel COWI
Stifoto Hørsholm Kommune
Rudersdal Kommune
Solrød Kommune
12,5 cm COWI
Ortofoto Landsdækkende 30 megapixel GeoDanmark
2017 Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark
Skråfoto Landsdækkende 10,0 cm SDFI
2016 Gadefoto Landsdækkende 30 megapixel COWI
Stifoto Ballerup Kommune
Ishøj Kommune
30 megapixel COWI
Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark
2015 Ortofoto Landsdækkende 12,5 cm GeoDanmark


Danmarks Digitale Gadefoto


Danmarks Digitale Gadefoto er 360° billeddokumentation af alle veje og deres omgivelser i Danmark.

COWI har siden 2016 hvert andet år gennemført en landsdækkende fotografering af alle veje og deres omgivelser med 360° panoramabilleder for hele Danmark. Billederne optages i perioden april – september. Billederne bearbejdes og samles i databasen, Danmarks Digitale Gadefoto. Danmarks Digitale Gadefoto dækker ca. 108.000 km offentlige veje, P-pladser og private fællesveje med ca. 7 m mellem hvert billede. Private veje og indkørsler til enkelt ejendomme fotograferes ikke. Billederne optages i gadeniveau fra gadefotobiler, hvorpå der er monteret et GPS-styret 360° kamera. Billederne har en opløsning på 72 Megapixel og for hvert billede registreres kameraposition og tidspunkt for optagelsen. Alle ansigter og nummerplader på biler sløres.
Nærmere om Danmarks Digitale Gadefoto

Danmark Digitale Gadefotos kan effektiviserer arbejdsgangeneStifoto

Stifotos er Gadefotos optaget af stier og deres omgivelser. Stifotos optages på bestilling fra kunder og omfatter f.eks. offentlige eller interne stisystemer og veje. Stifotos stilles til rådighed for alle brugere af COWI Multiviewer på lige for med Gadefotos.

Stifotos optages fra scooter eller gående med kameraet placeret i en rygsæk. Stifotos kan optages hele året, men oftest optages billederne i perioden april – september.Ortofoto

Et ortofoto er luftfotos som er efterbehandlet til brug for kort. De landsdækkende luftfotos optages årligt og de viste ortofotos er baseret på forårsbilleder der er optaget før løvspring i perioden 15. marts – 1. maj.

Et ortofoto er målfast på jordoverfladen, hvor der kan måles længder og arealer. Målinger af objekter over jordoverfladen, f.eks. bygninger, vil ikke være helt så præcise, som målinger på jordoverfladen.

De viste ortofotos er produceret af GeoDanmark, som er rammen for et samarbejde mellem alle landets kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om etablering og vedligehold af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.

Nærmere om de anvendte ortofotos

Nærmere om ortofotoSkråfoto

Skråfotos er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen ”set skråt ovenfra”, så man kan se facader på bygninger fra alle fire verdenshjørner.

Skråfotos indeholder 5 billeder – et lodbillede og et billede skråt i retning af hvert verdenshjørne (N, S, Ø, V). Den geometriske nøjagtighed i skråfotos er bedre end 5 meter.

Skråfoto er indsamlet første gang 2017, og opdateres hvert andet år i ulige år. Der er på nuværende tidspunkt billeder fra 2017, 2019 og 2021. Næste skråfotofotografering gennemføres i 2023.

Nærmere om skråfotosHøjdemodel

De anvendte højdedata stammer fra Danmarks Højdemodel, der er et landsdækkende kortværk der indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark i forhold til det gennemsnitlige havniveau.

Danmarks Højdemodel er er opmålt med brug af laserskanning fra fly. Højdemodellen ajourføres i en cyklus hvor 1/5-del af Danmark ajourføres hvert år. Den tilgængelige højdemodel er opmålt i perioden 2018-2022.

Den Højdemodel der er adgang til i COWI Multiviewer er er en terrænmodel der beskriver højdeforholdene på terrænet, dvs. at objekter såsom træer, huse med mere er fjernet.

Danmarks Højdemodel bruges blandt andet af Beredskabet og DMI til at skabe et realtidsbillede af den aktuelle situationer, for eksempel ved stormflod og skybrud, samt af kommuner og statslige myndigheder i den langsigtede planlægning af klimatilpasningsindsatsen. Danmarks Højdemodel anvendes også på forsvars-, beredskabs- og miljøområdet, i forbindelse med større byggeri- og anlægsprojekter, kortlægning og arkæologisk arbejde.

Nærmere om Danmarks Højdemodel